Chuyên đất nền Phú Mỹ địa ốc Bà Rịa Vũng Tàu

Đất Nền Phú Mỹ

Petro Town Phú Mỹ

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 6ha

Xem thêm

Dự án ATA Phú Mỹ

 • Đất nền Phú Mỹ
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 35ha

Xem thêm

Eco Town Phú Mỹ

 • Đất nền Phú Mỹ
 • Gía bán : 14 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 6ha

Xem thêm

Phú Mỹ Gold City

 • Đất nền Tp Bà Rịa
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 4ha

Xem thêm
Xem tiếp trang 2

Phú Mỹ Future City

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 8 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 5ha

Xem thêm

Phú Mỹ Eco Garden

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 7 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 2ha

Xem thêm

Phú Mỹ Solar City

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 7 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 2ha

Xem thêm

Phú Mỹ Central Port

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 5ha

Xem thêm
Xem tiếp trang 3

Lic City Phú Mỹ

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 410 lô

Xem thêm

Ario City Phú Mỹ

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 55 nền

Xem thêm

KDC Tân Phước

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 8 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 70 nền

Xem thêm

Phú Mỹ Melody

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 6 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 200 nền

Xem thêm
Xem tiếp trang 4

Phước Hòa Garden

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 7 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 5ha

Xem thêm

Đất Nền Bà Rịa

Galaxy Boulevard

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 15 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 231 nền

Xem thêm

Golden Gate 56

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 8 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 224 nền

Xem thêm

Thanh Sơn Residence

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 20 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 10ha

Xem thêm

Bà Rịa City Gate

 • Đất nền – Tp Bà Rịa
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 14ha

Xem thêm
Xem tiếp trang 2

Lan Anh 7

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 30ha

Xem thêm

Gia Long Villa Mini

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 12 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 137 nền

Xem thêm

Lan Anh 1

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 16 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 100 nền

Xem thêm

Lan Anh 2

 • Đất nền – Tp Bà Rịa
 • Gía bán : 10 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 43ha

Xem thêm
Xem tiếp trang 3

Sonadezi Hữu Phước

 • Đất nền – Châu Đức
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 41ha

Xem thêm

Moon Lake Bà Rịa

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 12 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 9ha

Xem thêm

Eco Dragon

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 14 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 282 nền

Xem thêm

Golden Sea 

 • Đất nền Tp Bà Rịa
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 44ha

Xem thêm
Xem tiếp trang 4

Bà Rịa Residence

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 8ha

Xem thêm

Đất Nền Vũng Tàu

Axis Hồ Tràm

 • Đất nền – Hồ Tràm
 • Gía bán : 30 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 135 nền

Xem thêm

Marine City

 • Đất nền – Vũng Tàu
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 28,4ha

Xem thêm

Lavida Residences

 • Đất nền – Vũng Tàu
 • Gía bán : 32 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 6ha

Xem thêm