ĐẤT NỀN BÀ RỊA VŨNG TÀU

[row style=”collapse” width=”full-width”] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1780″ image_size=”large” lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [gap]

Đất Nền Phú Mỹ

[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1437″ bg_size=”medium” bg_pos=”91% 17%” hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/petro-town-phu-my/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Petro Town Phú Mỹ

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 6ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/petro-town-phu-my/”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”359″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/ata-phu-my/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Dự án ATA Phú Mỹ

 • Đất nền Phú Mỹ
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 35ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/ata-phu-my/”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”355″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-eco-town-phu-my/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Eco Town Phú Mỹ

 • Đất nền Phú Mỹ
 • Gía bán : 14 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 6ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-eco-town-phu-my/”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”356″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/phu-my-gold-city/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Phú Mỹ Gold City

 • Đất nền Tp Bà Rịa
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 4ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/phu-my-gold-city/”] [/col] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″] [accordion] [accordion-item title=”Xem tiếp trang 2″] [row_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”867″ bg_size=”medium” bg_pos=”91% 17%” hover=”zoom-fade” link=”http://diaocbariavungtau.com/khu-do-thi-dau-tien-tai-chau-duc-khu-dan-cu-sonadezi-huu-phuoc/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Phú Mỹ Future City

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 8 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 5ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/phu-my-future-city/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”849″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/phu-my-eco-garden/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Phú Mỹ Eco Garden

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 7 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 2ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/phu-my-eco-garden/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”822″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-eco-town-phu-my/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Phú Mỹ Solar City

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 7 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 2ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-eco-town-phu-my/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1347″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/phu-my-central-port/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Phú Mỹ Central Port

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 5ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/thanh-son-residences/”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/accordion-item] [accordion-item title=”Xem tiếp trang 3″] [row_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1760″ bg_size=”medium” bg_pos=”91% 17%” hover=”zoom-fade” link=”http://diaocbariavungtau.com/khu-do-thi-dau-tien-tai-chau-duc-khu-dan-cu-sonadezi-huu-phuoc/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Lic City Phú Mỹ

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 410 lô

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-du-an-lic-city-phu-my/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1836″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/du-an-ario-city-phu-my/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Ario City Phú Mỹ

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 55 nền

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/du-an-ario-city-phu-my/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1778″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-dan-cu-tan-phuoc-phu-my/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

KDC Tân Phước

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 8 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 70 nền

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-eco-town-phu-my/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1954″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/du-an-phu-my-melody/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Phú Mỹ Melody

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 6 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 200 nền

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/du-an-phu-my-melody/”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/accordion-item] [accordion-item title=”Xem tiếp trang 4″] [row_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1921″ bg_size=”medium” bg_pos=”91% 17%” hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/du-an-garden-phuoc-hoa/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Phước Hòa Garden

 • Đất nền – Phú Mỹ
 • Gía bán : 7 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 5ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-do-thi-dau-tien-tai-chau-duc-khu-dan-cu-sonadezi-huu-phuoc/”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/accordion-item] [/accordion] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

Đất Nền Bà Rịa

[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1861″ bg_size=”medium” bg_pos=”91% 17%” hover=”zoom-fade” link=”http://diaocbariavungtau.com/khu-do-thi-dau-tien-tai-chau-duc-khu-dan-cu-sonadezi-huu-phuoc/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Galaxy Boulevard

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 15 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 231 nền

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-do-thi-dau-tien-tai-chau-duc-khu-dan-cu-sonadezi-huu-phuoc/”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1817″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/du-an-dat-nen-golden-gate-56/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Golden Gate 56

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 8 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 224 nền

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/ata-phu-my/”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”562″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/thanh-son-residences/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Thanh Sơn Residence

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 20 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 10ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/thanh-son-residences/”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”308″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-ba-ria-city-gate/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Bà Rịa City Gate

 • Đất nền – Tp Bà Rịa
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 14ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-ba-ria-city-gate/”] [/col] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″] [accordion] [accordion-item title=”Xem tiếp trang 2″] [row_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”806″ bg_size=”medium” bg_pos=”91% 17%” hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/du-an-dat-nen-lan-anh-7/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Lan Anh 7

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 30ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/du-an-dat-nen-lan-anh-7/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1882″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-gia-long-villa-mini/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Gia Long Villa Mini

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 12 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 137 nền

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-gia-long-villa-mini/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1886″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-dan-cu-lan-anh-1/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Lan Anh 1

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 16 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 100 nền

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-dan-cu-lan-anh-1/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1221″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-dan-cu-lan-anh-2-ba-ria/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Lan Anh 2

 • Đất nền – Tp Bà Rịa
 • Gía bán : 10 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 43ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-dan-cu-lan-anh-2-ba-ria/”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/accordion-item] [accordion-item title=”Xem tiếp trang 3″] [row_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”358″ bg_size=”medium” bg_pos=”91% 17%” hover=”zoom-fade” link=”http://diaocbariavungtau.com/khu-do-thi-dau-tien-tai-chau-duc-khu-dan-cu-sonadezi-huu-phuoc/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Sonadezi Hữu Phước

 • Đất nền – Châu Đức
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 41ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-do-thi-dau-tien-tai-chau-duc-khu-dan-cu-sonadezi-huu-phuoc/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1387″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-moon-lake-ba-ria/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Moon Lake Bà Rịa

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 12 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 9ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-moon-lake-ba-ria/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1556″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-dan-cu-eco-dragon-ba-ria/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Eco Dragon

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 14 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 282 nền

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/khu-dan-cu-eco-dragon-ba-ria/”] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”1421″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-golden-sea-long-hai/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Golden Sea 

 • Đất nền Tp Bà Rịa
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 44ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-golden-sea-long-hai/”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/accordion-item] [accordion-item title=”Xem tiếp trang 4″] [row_inner_1] [col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”977″ bg_size=”medium” bg_pos=”91% 17%” hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/ba-ria-residence/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Bà Rịa Residence

 • Đất nền – Bà Rịa
 • Gía bán : 11 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 8ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/ba-ria-residence/”] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/accordion-item] [/accordion] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

Đất Nền Vũng Tàu

[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”532″ bg_size=”medium” bg_pos=”91% 17%” hover=”zoom-fade” link=”http://diaocbariavungtau.com/khu-do-thi-dau-tien-tai-chau-duc-khu-dan-cu-sonadezi-huu-phuoc/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Axis Hồ Tràm

 • Đất nền – Hồ Tràm
 • Gía bán : 30 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 135 nền

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/axis-ho-tram/”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”923″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/ata-phu-my/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Marine City

 • Đất nền – Vũng Tàu
 • Gía bán : 18 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 28,4ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/marine-city-vung-tau/”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(240, 236, 236, 0.4)”] [ux_banner height=”50%” bg=”916″ hover=”zoom-fade” link=”https://diaocbariavungtau.com/dat-nen-eco-town-phu-my/”] [/ux_banner] [gap height__sm=”20px”]

Lavida Residences

 • Đất nền – Vũng Tàu
 • Gía bán : 32 triệu/m2

Trạng thái : Đang mở bán

Quy mô : 6ha

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” size=”small” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://diaocbariavungtau.com/lavida-residences-vung-tau/”] [/col] [/row]
Zalo: 0902957938
Tel: 0902957938